Back To Normal

Subscribe To Our E-Mail Newsletter

Selasa, 10 Maret 2015

contoh makalah bahasa sunda


Couch ModePrint It

contoh makalah bahasa sunda

Dalam kesempatan kali ini saya akan mebagikan contoh makalah dalam basa sunda yang dimana makalah ini di buat oleh adek - adek SMPN I IBUN  guna mengikuti pelajaran basa sunda yang di ajarkan di sekolah
berikut ini contoh makalah bahasa sunda

 Makalah  Basa Sunda


“ BAHAYA LIMBAH INDUSTRI ”
makalah kita


DISUSUN OLEH :

Pupuhu        : Dini Angreani
Girang Serat    : Farhat Abas        
Anggota         :Faisal Basri
                  
            
             
KELAS        : IX – B

      

SMP NEGERI 1 IBUN

2014 - 2015

JL. PANGGILINGAN - TALUN

KECAP PANGANTEUR


Ieu makalah mangrupa hiji tulisan anu eusina medarkeun atanapi maparkeun kana bahayana limbah industri, khusuna medar ngenaan bahayana limbah industri di jaman kiwari.
Maksud jeung tujuan ieu makalah nyaeta pikeun ngabewarakeun kasakur – sakur masyarakat sangkan ngarawat lingkungan kahirupan.
Akibat tina limbah industri naha dampak naon wae anu mangaruhan lingkungan kahirupan tina limbah industri teh bos positivna atawa negatifna.
Mudah – mudah ieu makalah berguna khusus kanggo penulis saparakanca umuna kanggo nu maca.

Panggilingan, Januari 2015

Penulis


DAFTAR EUSI

KECAP PANGANTEUR                                  

DAFTAR EUSI                                   

BAB I  BUBUKA

 A. KASANG TUKANG                               

B. TUJUAN                                      

BAB II EUISI

A  MA’NA LIMBAH INDUSTRI                           

B.  JENIS – JENIS LIMBAH INDUSTRI                  

C.  DAMPAK TINA LIMBAH INDUSTRI                  

BAB III PANUTU

A.    KACINDEUKAN                              

B.    SARAN                                       

BAB 1

BUBUKA

 

A.Kasang Tukang Masalah


Industri nyaeta bagean tina proses produksi anu ngolah bahan atah terus bahan baku anu akhirna ngahasilkeun barang jadi anu tiasa di angge ku masyarakat .
Ngaliwat industry nagara tiasa ngadorong kana kamajuan IPTEK, ngahasilkeun barang – barang anu di peryogikeun ku masyarakat, nambahan devisa nagara, ngaluaskeun lapangan kerja.
Di Indonesia di jaman kiwari ku ayana industrialisasi tangtu lingkungan teh kakenaan nu namina limbah industry anu matak ngusik kana kaaslian alam sareng kanyamanan hirupna masyarakat khusna di kota – kota ageing anu padet masyarakat.
Limbah teh nyaeta dampak tina salah sahiji industri anu teu nganggo aturan sareng teu mentingkeun kana lingkungan sabuderenana.
Naon wae dampak limbah industri teh sarta tarekah kana mayunan ieu limbah industry, sehat bersih jeung lingkungan sarta ameh asri katinggalna.

B. Tujuan

Tujuan nyusun ieu makalah nyaeta :
 1. Ngabewarakeun kasadayana palaku masyarakat sanglan ngaruat, ngajaga kana kalestarian lingkungan hirup.
 2. Sangkan terang naon wae ari limbah industri teh.
 3. Sangkan terang naon wae jenis – jenis limbah industri teh
 4. Sangkan terang dampak – dampak limbah industry
 5. Sangkan terang kumaha carana narekahan tina limbah industry ieu ku sadaya palaku masyarakat ku pihak industrina sareng terutami ku pamarentah. 

BAB II

EUIS


A.    Ma’na Limbah Industri

Limbah industri nyaeta sesa atawa bahan anu teu ka anggo dinu proses industri. Limbah ngandung bahan pencemaran anu sifatna ngaracunan jeung bahaya. Limbah industri dikenal dina limbah B3 (Bahan anu ngaracunan jeung ngabahayakeun). Bahan ieu dirumuskeun dina bahan jumlah rtelaif sakedik, tapi gaduh potensi ngacemarkeun atawa ngaruksakeun lingkungan kahirupan jeung sumber daya.. Bahan anu sifatna ngaracun jeung ngabahayakeun bisa dina kahidupan sadidinteun, baik dinu kaperluan rumah tangga atanapi industri anu disimpen diproses, didagangkeun, diangkut jeng sajabana. 

B.    Jenis – Jenis Limbah Industri

Jenis – Jenis Limbah Industri aya sabara macam diantarana :
 1. Limbah industri cair misalna pewarna kaen jeng sajabana
 2. Limbah industri anu mangrupakeun gas nu bisa ngaruksak lapisan ozon jeung ngotoran udara nu matak jadi panyakit ka urang.
 3. Limbah industri  padat misalna bahan baku anu teu kaangge jeung ngadamel produksi, limbah anu gaduh nilai ekonomis nyaeta limbah anu proses lanjut, bakal masihan nilai tambah misalna :
 • Tetes ngarupakeun limbah pabrik gula
 • Tetes jadi bahan baku jang pabrik alcohol
 • Ampas tebu bisa dijadikeun bahan baku jang pabrik kertas, sabab ampas tebu ngalangkungan proses sulfinasi anu bisa ngahasilkeun bubur pulp.

C.    Dampak Tina Limbah Industri

 1. Negativ
 2. Positif

Dampak negativ tina limbah industri nyaeta :

 • Ngotoran lingkunga
 • Ngaruksak lingkungan
 • Nimbulkeun panyakit
 • Ngotoran cai
 •  Ngaruksak sasatoan anu aya di walungan
 • Udarana jenteun kotor

Dampak positif limbah :

 • Limbah anu bisa didaur ulang nyaeta limbah anu dip roses deui ku pabrik
 • Limbah tiasa bermanfaat kangge urang pami diproses ku cara anu leres sareng ngangge aturan
 • Limbah oge tiasa ngahasilkeun artos 

 

BAB III

PANUTUP


A.    Kacindekan

Janten Kacindekan dina wacana tadi nyaeta limbah pabrik upami diolah leres kupabrikna tiasa janten manfaat kangge urang, salain ti eta limbah oge seer dampak neagtivna kangge kahirupan urang.

B.  Saran
Janteun pami tiasamah tiap pabrik industri kedah gaduh tempat pengolahan limbah, ameh limbah teu saenakna di piceun kamana wae jeung teu ngaruksak kana lingkungan, kumargi ku jaman ayeunamah atos seer cai walungan anu kakotoran ku limbah sareng polusi udara nu ngabahayakeun kasehatan manusa.


nah mungkin hanya itu sob yang saya bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini semoga makalah bahasa sunda tadi bisa berman faat bagi sobat semua oke terima kasih wassalam


Click Here For Smileys :D
:D
:)
:[
;)
:D
:O
(6)
(A)
:'(
:|
:o)
8)
(K)
(M)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SILAHKAN BERKOMENTAR